Learn the English way!

Společnost English Way vznikla vlastně úplně náhodou. Majitelka Vendula odjela do Anglie na zkušenou. Z několika měsíců se stal rok, z roku dva a najednou uplynul už desátý rok na ostrovech. Tehdy si řekla, že je čas vrátit se do své rodné země. Po návratu do Čech začla s prací, která dávala největší smysl .. výukou angličtiny. Nová práce ji bavila a zcela úplně pohltila. A potom co se doslechla, že její metoda je tak efektivní a že i lidé, kteří po mnoha letech úmorného snažení sotva pípli, se konečně rozmluvili, rozhodla se jazyk šířit dál. Ta metoda je prostá. V hodinách se vytvoří reálný život, gramatika je vysvětlena na běžných situacích a domácí úkoly pramení z okolního světa.

A hlavně, zachováváme klid 🙂

Přijďte si nás vyzkoušet!